ZAWODY Z CZYNEM

REGULAMIN ZAWODÓW PODLODOWYCH
Miejsce : Jezioro Cichowo
Data: 05.02.2017
Przebieg zawodów:

8:00 – zbiórka
8:05 – losowanie stanowisk i odczytanie regulaminu
8:20 – rozejście się na stanowiska i przygotowanie się do łowienia
9:00 – 12:00 łowienie
12:00 – 12:30 ważenie ryb
12:30 – odnawianie stanowisk wędkarskich

15: 00 – ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród oraz ciepły posiłek i zakończenie.

Teren zawodów i stanowisk zostanie oznaczony w sposób widoczny i trwały. Do zawodów zostaną dopuszczone tylko osoby posiadające wykupione zezwolenie na rok 2017. Organizator dopuszcza łowienie na 1 wędkę metodą na mormyszkę lub spławik. Ryby do ważenie powinny być dostarczone żywe ( WIADRO OBOWIĄZKOWE do przetrzymywania ryb ). Ryby łowimy zgodnie z regulaminem PZW. Ze względów bezpieczeństwa, podczas rozgrywania zawodów obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych w obszarze wędkowania za wyjątkiem sędziów.

UWAGA!!!!
Każdy z zawodników jest zobowiązany do maksymalnej ostrożności oraz zabrania linki asekuracyjnej około 15-25 metrów w razie wypadku.W razie niekorzystnych warunków pogodowych lub zagrażających zdrowiu lub życiu zawodników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zawodów o czym poinformuje w komunikacie na stronie internetowej i sklepie KAMA.

Zapisy do dnia 01.02.2017 w sklepie zoologiczno wędkarskim KAMA os. Gawrony.

OSOBY JADĄCE AUTOBUSEM PROSZONE SĄ O PODANIE TAKIEJ INFORMACJI PODCZAS ZAPISU.

 

TELEFON KONTAKTOWY 691 271 376

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.