Program i regulamin Zawodów Rodzinnych

PROGRAM ZAWODÓW RODZINNYCH
Zawody odbędą się 08,06,2014r. nad Kanałem Wojnowickim
Organizator zawodów: Zarząd Koła 178 Gostyń

8,oo-8,15         zbiórka uczestników
8,15-8,30         odprawa losowanie stanowisk
9,oo-10,oo       wędkują żony wędkarzy
10,oo               koniec zawodów żon wędkarzy
10,oo-11,oo     ważenie złowionych ryb na stanowiskach
11,oo-14,oo     zawody rodzinne
14,oo              koniec zawodów rodzinnych
14,oo-15,oo    ważenie złowionych ryb na stanowiskach
15,00-24oo     wręczenie nagród i poczęstunek

REGULAMIN ZAWODÓW
W czasie zawodów łowimy ryby, które w dniu zawodów nie mają okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

Zawody ,,ŻON WĘDKARZY’’ I ,,RODZINNE’’ rozgrywane są w taki sposób, że każdy zawodnik łowi na jedną wędkę spławikową.
Udział w zawodach biorą rodziny dwu i trzy osobowe (mąż, żona, syn, córka lub dziecko wywodzące się z tej rodziny wnuk, wnuczka itp. do 16 roku życia, nie posiadający karty wędkarskiej lub młodzież do 20 roku życia posiadające kartę wędkarską, decyduje rok urodzenia)
Podczas zawodów “ŻON WĘDKARZY” zezwala się na pomoc wędkującym kobietom  tylko przy zakładaniu robaków, podbieraniu ryby i podkarmianiu stanowiska.

Za przytrzymywanie wędziska lub zarzucanie wędki przewidziane są kary.

Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod ochroną, tytułem kary, odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną.

Zawody rozgrywane będą na żywej rybie. Ryby ważone będą na stanowiskach i po zważeniu wypuszczane.
Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnik ma prawo przed  zakończeniem ważenia w sektorze zgłosić komisji sędziowskiej wszelkie zauważone nieprawidłowości.
Sprawy sporne niezawarte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja sędziowska.

Decyzja   komisji  sędziowskiej  jest  ostateczna  i  nieodwołalna.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink.

One Response to Program i regulamin Zawodów Rodzinnych