Zostań Wędkarzem Roku 2016

Przedstawiamy schemat zawodów oraz regulamin konkursu, który wyłoni w naszym Kole Wędkarza Roku 2016.
Zasady Punktacji
Zawodów rozgrywanych w 2016 roku, Klasyfikacja Sektorowa

Podstawą klasyfikacji zawodnika we wszystkich dyscyplinach wędkarskich są punkty  wraz z ewentualnymi punktami karnymi.  Wynik-miejsce w klasyfikacji indywidualnej w sektorze-zawodach ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej wadze (spławik, grunt) lub długości (spinning) złowionych ryb zawodnicy otrzymują  liczbę punktów  sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli.

przykład nr 1:  2  zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych otrzymuje każdy.   Następny  zawodnik otrzymuje  9  punktów.

przykład nr 2:  trzech zawodników ma miejsce 8 – sumuje się (8+9+10):3=9 punktów sektorowych otrzymuje każdy.  Następny otrzymuje   11 punktów.   Zawodnicy, którzy nie złowili ryby, otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych w ich sektorze;

przykład  nr 3:  startowało 25 zawodników, 11 z nich złowiło ryby i zostali sklasyfikowani na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy.

przykład  nr 4:  startowało 33 zawodników, 6  z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6  i  27 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby i  otrzymują (7+33):2=20 punktów sektorowych każdy.

przykład  nr 5:  startowało 33 zawodników, 30  z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło żadnej. Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe każdy.  Jeżeli jest tylko  1  zawodnik w dyscyplinie spławikowej, który nie złowił żadnej ryby, otrzyma on liczbę punktów równą ostatniej pozycji w sektorze.

przykład  nr 6:  startowało 33 zawodników, 32 złowiło rybę, jeden nie złowił, otrzymuje  33 punkty sektorowe.

W dyscyplinie spinningowej  zawodnicy którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą ilości  zawodników  w najliczniej obsadzonym sektorze.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej  ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika w kolejnych zawodach.  Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika.
Zawodnik nieobecny w zawodach jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu, numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze     plus 1 dodatkowy punkt karny.
Przy jednakowej liczbie punktów sektorowych, o wyższym miejscu zawodnika decyduje  jednostkowa lub sumaryczna  waga lub długość złowionych ryb.

– w dyscyplinie spławikowej i gruntowej waga ryb z dokładnością do 0,00 kg

– w dyscyplinie spinningowej łączna długość ryb z dokładnością do 0,0 cm

Dalsza równość wyników powoduje przyznanie miejsca ex aequo.

Schemat Zawodów Koła 2016

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.