Składki członkowskie 2014

opłatyTabela opłat składek członkowskich na 2014 rok

Składka członkowska  68 PLN
Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia
 34 PLN
Składka członkowska ulgowa 75%   
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 17 PLN
Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25 PLN
12 PLN
Legitymacja członkowska

Uwaga: Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 5 PLN
This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.