SKRÓCONY OKRES OCHRONNY SZCZUPAKA

Informujemy iż zgodnie  z RAPR okres ochronny szczupaka w roku 2017 zostaje skrócony. Możemy łowić szczupaki od niedzieli 30.04.2017r

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

VI.OCHRONA RYB

2.Wymiar ochronny:

szczupak do 50 cm

4.Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczty węgorza i jesiotra ostronosego.

7.Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk.

7.2. W ciągu doby (w godz. 0.00 – 24.00)

szczupak 2 szt. łącznie z troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś,sandacz, sieja, boleń

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.