Stanowisko Zarządu Głównego PZW na skargę Okręgu Leszczyńskiego na Okręg Poznański

 zg2013

Zarząd Główny PZW, 6.04.2013 r.

W Domu Wędkarza w Warszawie pod przewodnictwem kol. Eugeniusza Grabowskiego, prezesa ZG PZW, 6 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZW. W posiedzeniu uczestniczyli:  przew.  GKR kol. Władysław Ogrodowczyk, rzecznik dyscyplinarny ZG kol. Józef Jędrzejczyk oraz delegacja ZO PZW w Lesznie z prezesem ZO kol. Marianem Włodarczakiem.    

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć o niedawno zmarłych kolegach Leopoldzie Ratoniu z Częstochowy i Leopoldzie Korczaku-Michalewskim z Legnicy.

Następnie wysłuchano stanowiska przedstawicieli ZO PZW w Lesznie oraz w ZO PZW w Poznaniu, a także opinii kolegów Wojciecha Zuszka, sekretarza ZG oraz Macieja Brudzińskiego, wiceprezesa ZG, w sprawie konfliktu, jaki zrodził się pomiędzy tym okręgami na tle uchwały ZO PZW w Poznaniu nr 175/12. Po dyskusji, przy 3 głosach wstrzymujących się, wezwano oba okręgi do rozstrzygnięcia sprawy w trakcie swoich okręgowych zjazdów delegatów i uzyskania stanowiska uwzględniającego żywotne interesy wędkarzy obu okręgów.

rzecznik prasowy ZG PZW

Antoni Kustusz

This entry was posted in aktualności and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Stanowisko Zarządu Głównego PZW na skargę Okręgu Leszczyńskiego na Okręg Poznański