Tarliska na jeziorach Dolsk Wielki i Lubiatówko

Uchwałą Nr 236/2017, Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 23 marca 2017 r. wyraził zgodę na utworzenie przez Koło PZW Nr 5 Dolsk tarlisk na jeziorach Dolsk Wielki i Lubiatówko. Tarliska zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi oraz corocznie będą oznakowywane przez Koło PZW Nr 5 Dolsk bojami. Tarliska ryb ustanawia się w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku i obejmują oznakowany corocznie bojami obszar jezior zgodnie z załączoną do uchwały mapą.

 

Zgodnie z rozdz. IV ust. 3 pkt. 3.2. RAPR PZW Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych takich jak tarkisja, krześliska, zimowiska, mateczniki.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.