Zmiana limitu połowu suma na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW Poznań

Uchwała Nr 235/2017
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu

podjęta w dniu 23 marca 2017 r. 

w sprawie limitu ilościowego połowu suma

 

Na podstawie § 46 pkt 15 Statutu PZW oraz rozdz. VI pkt 11 RAPR PZW zatwierdzonego Uchwałą Nr 74 ZG PZW z dnia 28.03.2015 r., Zarząd Okręgu znosi limit ilościowy suma do zabrania z łowiska w ciągu doby na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu z wyłączeniem rzeki Warty z dopływami.

 

Jednocześnie traci ważność Uchwała Nr 177/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie limitu ilościowego połowu suma.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja dodatkowa:

– Na rzece Warcie wraz z dopływami obowiązuje limit dobowy połowu suma zgodnie z RAPR PZW tj. 1 szt/dobę.

– Okres ochronny jak i wymiar ochronny obowiązuje na wszystkich wodach Okręgu PZW w Poznaniu zgodnie z RAPR PZW.

 

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.