Zbiornik Jeżewo otwarty od 1 marca 2015r

Informujemy, że Zarząd Koła PZW Nr 174 Borek Wlkp. działając w oparciu o Uchwałę nr 40/13 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie czasowego zakazu wędkowania na zbiornikach zaporowych po obniżeniu poziomu wody, podjął decyzję o otwarciu do wędkowania od dnia 01 marca 2015 roku zbiornika Jeżewo w gm. Borek Wlkp. Jednocześnie podtrzymuje zakaz wędkowania brodząc do odwołania.
Podejmując w/w decyzję Koło wzięło pod uwagę fakt, że na zbiorniku, w związku z przygotowywaniem akwenu do wiosennych roztopów, obniżony jest poziom wody, który na dzień dzisiejszy jest nadal niski. Niski stan wody jest wykorzystywany przez pseudo-wędkarzy, którzy niedozwolonymi metodami i w ilościach przekraczających dobowe limity pozyskują rybie mięso szczególnie ryb drapieżnych, których populacja ze względu na równowagę biologiczną zbiornika powinna być szczególnie chroniona. W związku z rozpoczęciem się sezonu wędkarskiego 2015, pomimo niskiego poziomu wody postanawia się otworzyć zbiorki do wędkowania z zastrzeżeniem, że dozwolony jest połów ryb wyłącznie z brzegu bez możliwości brodzenia. Zakaz brodzenia ma przede wszystkim chronić sandacza i szczupaka przed ich połowem w okresie ochronnym oraz ryby spokojnego żeru przed “szarpakowcami”.

This entry was posted in aktualności and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.